HP Tronic

Úvodní strana a aktuality > HP TRONIC podpoří geriatrický den
 

 

 

 

 
 
 

 

 

HP TRONIC podpoří geriatrický den


Již čtyřiadvacátý Zlínský geriatrický den se letos ve svém programu zaměří na novinky z oboru geriatrie a kardiovaskulární oblasti. Konferenci, která je určena pro odbornou lékařskou veřejnost, pravidelně podporuje zlínská společnost HP TRONIC. Letos se přednášky uskuteční 5. září v prostorách Vzdělávacího komplexu Univerzity T. Bati.

„Jedním z klíčových faktorů prodlužujícího se věku je aplikace medicínských diagnostických a léčebných poznatků. Vyšší věk souvisí i s vyšším počtem chorob, kterých se nemocní dožívají. Cílem medicíny, zvláště geriatrie, je prodloužení schopnosti nezávislého života starších nemocných, posílení primární a sekundární prevence nemocí, ale i edukace laické veřejnosti a podpora sociálních služeb seniorům. S obdivem je nutné pohlížet na nezdravotnické firmy, které si problém narůstající seniorské populace uvědomují. Proto si nesmírně vážíme, že společnost HP TRONIC konferenci podporuje,“ řekl primář zlínské nemocnice Milan Forejtar ke konferenci, která je součástí vzdělávacích akcí odborné geriatrické společnosti.

„Rádi jsme i letos podpořili aktivitu, která odborníkům umožňuje sdílet novinky z lékařských oborů a pomáhá s osvětou toho, jak zvyšovat kvalitu života starší věkové kategorie. Oblast péče o seniory podporujeme dlouhodobě, například prostřednictvím Alzheimercentra Zlín, které se specializuje na péči o klienty s Alzheimerovou chorobu a s ostatními typy demencí,“ říká Martina Žáčková, mluvčí skupiny HP TRONIC, která konferenci s účastí špičkových českých geriatrů podporuje částkou 25 tisíc korun.

Přednášky jsou určené nejen pro geriatry, ale i specialisty a praktické lékaře. Součástí je i edukační program diabetologie, kardiologie včetně hypertenze, také pneumologická a nefrologická témata a nové poznatky v antikoagulační léčbě a syndromu demence. Kromě lékařů a ošetřovatelů se konference každý rok účastní také studenti zdravotnických škol.

Celostátní akci pořádá Centrum klinické gerontologie KNTB a je garantovaná Českou gerontologickou a geriatrickou společností. Letos program navíc zahrnuje workshop k 30. výročí založení geriatrického oboru v Krajské nemocnici T. Bati. V prostorách Vzdělávacího komplexu UTB se bude konat doprovodná výstava lékařských přístrojů, zdravotnické techniky, přípravků a farmaceutických preparátů.