HP Tronic

Úvodní strana
 
 

Stipendijní program

Stipendijní program je určen pro studenty/studentky příp. čerstvé absolventy vysokých škol, kteří se specializují, mají zájem a chtějí se aktivně angažovat při řešení firemních projektů.
Více informací najdete zde. TĚŠÍME SE na vzájemnou spolupráci.

  
Se studenty spolupracujeme již řadu let. Naší snahou je nabídnout studentům prostor pro vlastní inovativní či tvůrčí návrhy, které nám pomohou v rozvoji jednotlivých činností a aktivit, které HP TRONIC nabízí svým zákazníkům, obchodním partnerům, ale i zaměstnancům.

Zaregistrujte se pomocí formuláře do Studentského klubu. Vyplněnou žádost o zařazení zasílejte prosím na e-mail: personalni@hptronic.cz (Formulář ke stažení).

Nabízíme spolupráci:

Spolupráce formou brigád
Brigády nabízíme celoroční, ale i krátkodobé. Je to určitě vhodný způsob, jak získat finanční odměnu, ale zároveň ukázat nám přímo ve firemní praxi své znalosti či schopnosti.

Odborné praxe i stáže
Studijní praxi nebo stáž realizujeme dle aktuálních firemních projektů a činností, zpravidla každý půlrok – semestr, a to v různých oborech (např. marketing, obchod, řízení lidských zdrojů, ICT apod.). Neomezujeme se pouze na školou určený minimální rozsah praxe, ale vycházíme vždy z oborové i časové náročnosti daného zadání, které je nedílnou součástí praxe, abyste skutečně měli možnost poznat alespoň část firemní praxe v reálných tržních podmínkách.

Absolventské práce (bakalářská či diplomová práce)
Se studenty máme již několikaletou zkušenost také ve formě absolvování praxe i při zpracování bakalářské či diplomové práce. Pro některé studenty se tato spolupráce stala vstupní branou do firmy po úspěšném absolvování studia nebo i v průběhu studia. Pokud chcete využít této možnosti spolupráce, zaregistrujte se a budete včas informováni o nabídce firemních témat. Pokud nenajdete vhodné téma v naší nabídce, kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese personalni@hptronic.cz, kde popište své téma, které jste se rozhodli zpracovat, a obor, který studujete. Obratem se Vám ozveme.

Naše spolupráce se školami

Mezi školy, se kterými již máme nějakou tu konkrétní spolupráci za sebou a stále udržujeme aktuální kontakt, patří:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

  • (zejména: Fakulta managementu a ekonomiky, Fakulta multimediálních komunikací, Fakulta aplikované informatiky)

Slezská univerzita v Opavě

  • (zejména: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné)

Nebráníme se však poznání nových škol a nových studentů. Proto, pokud Vás naše společnost a služby zaujaly, neváhejte nás kontaktovat, budeme se na Vás těšit!